'Het jaarlijkse Etmaal van de Communicatiewetenschap vond plaats op 2 en 3 februari 2015 in Antwerpen. Een driehonderdtal papers zijn gepresenteerd aan een talrijk opgekomen publiek van Vlaamse en Nederlandse communicatiewetenschappers. Kenmerkend aan de communicatiewetenschap is de diversiteit aan onderwerpen. Communicatiewetenschappers bestuderen onderwerpen die gaan van ‘agendasetting van nieuws’ en ‘de effecten van digitale games’ tot ‘crisiscommunicatie via sociale media’. En nog zo veel meer. Communicatiewetenschappers zijn het vaak zelfs fundamenteel oneens over hoe een fenomeen benaderd moet worden en op welke manier we inzicht kunnen verwerven in de betekenis en invloed van media op individuen en de maatschappij. Critici zouden kunnen beweren dat de communicatiewetenschap geen eenheid (meer) kent. Het feit dat ieder jaar honderden communicatiewetenschappers van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten de Lage Landen doorkruisen om een etmaal lang onderzoeksbevindingen uit te wisselen en samen te zijn voor debat bewijst echter dat de discipline er staat. Meer nog, de communicatiewetenschap leeft en straalt. 
 
Het themanummer is een mooie weergave van de rijkheid aan onderwerpen en onderzoeksbenaderingen die de communicatiewetenschap zo boeiend maakt.'

Bron: TCW, 2015-04